کد شناسایی

نام و نام‌خانوادگی

نام دوره

تاریخ صدور

1393515

طاها علیزاده پلاسلو

کارور ICDL

1400/08/29

1393514

محدثه قدیمی

کارور ICDL

1400/08/29

1393513

مسعود عباس پور قزوینی

کارور ICDL

1399/06/08

1393512

اکرم زمانی

کارور ICDL

1400/05/14

1393511

سهیلا گودرزی

کارور ICDL

1400/06/08

1393510

محمد رستمی

کارور ICDL

1400/05/27

1393509

فرزانه سلطانی قاسم

کارور ICDL

1400/08/05

1393508

معصومه مخبری

کارور ICDL

1400/05/24

1393507

پریسا مخبری

کارور ICDL

1400/05/24

1393506

ابراهیم تیموری

کارور ICDL

1400/04/24

اسکرول به بالا